Öl

Brygger öl och labbar mig fram med tekniker, malt- och humlesorter. Hemmabryggning handlar ändå om att få så bra resultat som möjligt med så ”primitiva” verktyg som ändå finns i hushållet.

Brygger med min Bulldog Master Brewer och försöker hålla mina batchar runt 20 liter. Alla bryggloggar är inklusive recept samt att jag ska försöka hålla skillnaderna mellan batcharna synliga.

Lazy sunday IPA – utrensningsbatchen

India Pale Ale
20 liter

Galaxy SMaSH IPA

India Pale Ale
20 liter

Lazy Sunday IPA – Batch 2

India Pale Ale
20 liter